امروز: چهارشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۸

آفت زدگی فضای مجازی

فضای مجازی آفت زده است. در این فضا دیوار حرمت ها شکسته می شود و حرف هایی که برازنده هیچ قشری نیست چون نقل و نبات مورد استفاده قرار می گیرد.

خبرنگار باید زبان گویای مردم باشد

خبرنگار متعهد باید اصول بی طرفی و امانتداری را رعایت نموده و همیشه به دنبال منافع و مصالح مردم و کشور باشد و در فعالیت حرفه ای “دقت، صحت و سرعت” را شعار محوری خود قرار دهد و در همه حال مرزهای اخلاق و حریم خصوصی افراد را پاس بدارد.

لبه تیز قوم گرایی در انتخابات

طایفه گرایی شمشیری دو لبه است. بنابر این‌در چه زمانی و در دست چه کسانی به کار رود، کارکردش متفاوت می شود.

خلوتی با سردار

امید با هیجان و خوشحالی قدم بر می‌داشت . پیاده‌رو را با سرعت در می‌نوردید. اما وقتی که به چاپخانه رسید، وقتی که نگاهی به کارت عروسی‌اش کرد ، ناگهان به غم و اندوهی فرو رفت.

نقش عفاف و حجاب در سلامت جامعه

طرح حجاب از طرف مکتب مترقی اسلام، بیانگر آن است که حضور زن را در جامعه پذیرفته و برای سلامت این حضور ، حجاب را مطرح می نماید پس مغز حجاب، حضور مثبت و سازنده زن است.

اهمیت قصه برای کودکان 

قصه وقصه گویی پیشینه ای دراز دارد از زمانی که انسان، خانواده وجامعه را تشکیل داد قصه ها گرمابخش محفل ها شد وبرای حفظ تجربه ها وانتقال آنها به نسل های بعدی قصه شکل گرفت .

ضرورت انتشار متن نامه بیل کلینتون به ائلچی بئی جهت تنویر افکار عمومی آذربایجان

مناقشه قره باغ بین آذربایجان و ارمنستان جز آن دسته از منازعات بین المللی است که آمریکا نقش اساسی در پیدایش این بحران بزرگ منطقه ای در قفقاز ایفا نموده است.

آیا شاهد امضای پیمان کمپ دیویدی دیگر در قفقاز خواهیم بود؟

آمریکا میخواهد بعنوان بازیگر اصلی در منطقه، سران ارمنستان و آذربایجان را قانع سازد که میانجی گری واشینگتن را بپذیرند و دولت آذربایجان معاهده ای همچون کمپ دیوید را امضا کند.

شبی که سحر نداشت

جوانمرد پیرایواتلو به بالای تپه رسید.در همانجا دهنه ی اسب اش را کشید.نگاهش را به دو ارابه مملو از خواربار دوخت.چشمان اشک آلود عزت را از نظر گذرانید.

کشت و صنعت مغان و پفک ‌نمکی!

بحث واگذاری برخی از واحدهای صنعتی استان اردبیل به بخش خصوصی این روزهای فضای استان را ملتهب کرده و زوایای جدیدی از آن را مشخص کرده است.