امروز: دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

پياده روي خانوادگي پارس آباد در كتاب ركوردهاي ورزشي ثبت شود

نايب رئيس فدراسيون ورزش هاي همگاني گفت: پارس آبادي ها با مشاركت گسترده در پياده روي خانوادگي و طي مسير ۱۴ كيلومتري ركورد جديدي بر جاي گذاشتند و اين همايش بايد در كتاب ركوردهاي ورزشي ثبت شود. محمدرضا دوست محمدي مروز جمعه در حاشيه همايش پياده روي خانوادگي در پارس آباد در گفت و گو […]