امروز: دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

بهروز محمدی

برای بهسازی شبکه آبیاری مغان دو هزار و 900میلیارد ریال نیاز است

  معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: طبق مطالعات و برآوردهای انجام گرفته برای تکمیل و بهسازی شبکه آبیاری و زهکشی مغان دو هزار و 900میلیارد ریال اعتبار نیاز است. بهروز محمدی، روز پنجشنبه در جلسه بررسی وضعیت بهره برداری و نگهداری شبکه مغان افزود: تکمیل و بهسازی شبکه مغان، […]