امروز: دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

صندوق حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی ایجاد می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از ایجاد صندوق حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی زیتون و پنبه خبر داد.