امروز: دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

دبیر خانه کشاورز ایران:

کشت و صنعت مغان به ویرانه تبدیل شده است

دبیر خانه کشاورز ایران به استعدادهای کشاورزی استان اردبیل بویژه کشت و صنعت و دامپروی مغان اشاره کرده و گفت : بی توجهی به این بخش باعث شده است که کشت و صنعت مغان به عنوان بزرگترین منطقه کشاورزی و صنعتی منطقه هم اکنون وضعیتی مشابه خرمشهر ویران شده در دوران دفاع مقدس داشته باشد.