امروز: دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

بوي ماه مهر

افشين خاک نژاد کارمند کتابخانه عمومي پارس آباد /  هرفصلي از سال رنگ وبوي خاصي دارد سخن از فصل پاييز است فصل کتاب ومدرسه ،آري درست حدس زديد سخن از ماه مهر است ودوباره باز بوي کتاب ،دفتر،کيف ،دوستان جديد،چهره جذاب معلم جديد ، زنگ تفريح ميز ونيمکت، جاکتابي زيرميزها،ليوان هاي آبي که فلوت داشت […]