امروز: دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

فکرهای وسواسی

وقتی می‌خواهد تصمیم بگیرد، همیشه مردد است؛ حتی در لباس پوشیدن. همه روسری‌هایی را که داشت امتحان کرد. کلافه بود. شاید در زندگی سرش زیاد به سنگ‌ خورده بود. شاید در زندگی تصمیم‌های بزرگ هم گرفته بود، اما برای هیچ‌کدام، برنامه‌ریزی نکرده بود. همه در لحظه بودند. آن قدر کلافه شد که روی تخت دراز […]