امروز: جمعه, ۲۵ خرداد , ۱۴۰۳

هيجان درد

 مینا میرقاسمی/کارشناس ارشد علوم اجتماعی راه رفتن روي علف هاي شبنم زده رفتار به جاي لذت لطافت ، وحشت خشونت را برايت به ارمغان مي آورد وقتي انعكاس احساسات خيانت بار و نفرت انگيز در گام هاي روانت در زندگي مهمان مي شود. انسان روح پررمز و راز لطيفي دارد كه در طول عمر خود […]