امروز: جمعه, ۲۵ خرداد , ۱۴۰۳

عشاير مرزداران وفادار

(بخش اول)  جهان شيرزاد اجيرلو/کارشناس ارشد علوم سیاسی-شيوه زندگي كه در آن سكونت و يكجانشيني دائمي مانند زندگي روستايي و شهري وجود ندارد. انسانها و دامهاي آنها در ارتباط مستقيم با طبيعت و استفاده از منابع طبيعي است. كوههايي با دامنه هاي سر سبز يعني مراتع ييلاقي در كنار دشتهاي وسيع يعني مراتع قشلاقي محيطي ايده […]