امروز: دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

زندانیان در پارس آباد مغان در مزارع به کار گرفته شدند

سرپرست بازداشتگاه و مرکز اشتغال و حرفه آموزی پارس آباد مغان گفت: در دو ماه گذشته 196 مددجوی رای اشتغال زندان های استان اردبیل در مزارع کشت و صنعت مغان بکار گمارده شدند.  به گزارش ایرنا ، اکبرنژاد روز شنبه افزود: این زندانیان با انعقاد قراردادهایی با شرکت کشت و صنعت مغان برای فصل کاری […]