امروز: دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

بار سنگين ترافيك بردوش شهروندان پارس آباد

  رسول ايراني /وقتي سخن از ترافيك و تردد سخت خودروها به ميان مي آيد، بي درنگ اين جمله به ذهنمان خطور مي‌كند كه: ترافيك يعني هدر رفتن اوقات و تحميل هزينه بر افراد جامعه. حتي در شهرهاي بزرگ ترافيك را نوعي بحران قلمداد نموده و براي رفع  آن كارشناسان امور مربوطه چاره انديشي مي […]