امروز: دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

پیرمرد گریزان از تمیزی/نزدیک به یک قرن حمام نرفته است

پیرمردی که در دهستان دژگاه از توابع شهرستان فراشبند در استان فارس روزگار می گذراند و به «عمو حاجی» معروف است، از حمام گریزان است و می گوید که اگر تمیز شود، مریض می شود. عمو حاجی که چهره ای همانند انسان های غارنشین دارد و کهنسال به نظر می رسد که حتی مردم عادی […]