امروز: دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

پارس آبادمغان با کمبود امکانات پزشکی و درمانی مواجه است

رئیس شورای اسلامی شهر پارس آباد، با تاکید بر تجهیز بیمارستان های منطقه به امکانات پزشکی و درمانی، گفت: این شهرستان مرزی با کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی، بهداشتی و درمانی مواجه است. به گزارش مغانه، مطلب محبی در نشست مدیر بیمارستان تامین اجتماعی ارس پارس آباد با اعضای شورای شهر، با اعلام اینکه رفع این معضل […]