امروز: جمعه, ۲۵ خرداد , ۱۴۰۳

وحید الوندی

1+4 معادله حقوق بشری امروز!

در ادبیات نظام سلطه و کشورهای غربی، حقوق بشر یک تعریف ثابت و پایدار ندارد و به فراخور منافع سیاسی، اقتصادی و حقوقی ابر قدرت های ظاهری جهان مدام در حال تغییر است. در حقیقت، آن چیزی که کشورهای غربی از آن به عنوان حقوق بشر یاد می کنند، همان زیاده خواهی ها و منفعت […]