امروز: جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳

اهداف، وظایف و کارکردهای شورای شهر

علیرضا محمدی / کارشناس ارشد حقوق بین الملل – هدف از تشكيل شوراها، مشاركت دادن مردم محلي در اداره امور خويش است تا افراد نسبت به اداره محل خويش احساس مسئوليت بيشتري پيدا كنند. اين نوع مشاركت كه از خصوصيات يك جامعه برخوردار از حاكميت مردمي است سبب پيشرفت و بهبود امور جامعه مي گردد. […]