امروز: دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰

افزون بر 1800هکتار از اراضی کشت و صنعت پارس زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار می گیرد

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس شهرستان مرزی پارس آبادمغان گفت: یک هزار و 809هکتار از اراضی زراعی دیم این شرکت زیر پوشش سیستم آبیاری نوین تحت فشار قرار می گیرد.