امروز: دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰

نماینده گرمی در مجلس:

کشور برای رونق کشاورزی به همکاری بیشتربا فائو نیازمند است

نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: رونق کشاورزی در کشور نیازمند ارتباط و همکاری بیشتر با فائو(سازمان خواربار جهانی ) است.