امروز: سه شنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۲

عليرضا محمدي

آثار زیانبار عهدنامه های گلستان و ترکمنچای

علیرضا محمدی / بدون شک اهمیت تاریخی این قراردادها و آثار حقوقی غیرقابل برگشت سرزمینی و جمعیتی به وضعیت پیشین(قبل از انعقاد) بر کسی پوشیده نیست.