امروز: دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۰

طرح جمع آوری معتادان پرخطر در پارس آبادمغان اجرا شد

فرمانده انتظامي پارس آباد از اجرای طرح جمع آوری معتادان پرخطر در این شهرستان مرزی خبر داد.

طرح جمع آوری معتادان پرخطر در پارس آباد اجرا شد

فرمانده انتظامی پارس آباد از اجرای طرح جمع آوری معتادان پرخطر در این شهرستان مرزی خبر داد.