امروز: دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۰

دادستان تاکید کرد:

مبارزه جدی با فساد اداری و ارتشاء در پارس آباد

دادستان پارس آباد با تاکید بر مبارزه جدی با فساد اداری به ویژه ارتشاء گفت: رشوده دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایم علیه آسایش عمومی جامعه بوده و موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام اداری و جامعه و مسوولان می شود.

دادستان پارس آباد:

قانون جامع مبارزه با دخانیات در سطح استان اردبیل اجرا شود/ پلمپ 130قلیان سرا در پارس آباد

دادستان عمومی و انقلاب پارس آباد با بیان اینکه اجرای قانون جامع مبارزه با دخانیات یکی از مطالبات اصلی مردم است، خواستار اجرای کامل و دقیق این قانون در سطح استان اردبیل شد.