امروز: دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۰

معاون وزیر جهادکشاورزی:

کشت وصنعت و دامپروری مغان می‌تواند در کشاورزی کشور اثر گذار باشد

معاون بهبود امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی گفت: شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان به عنوان یک واحد بزرگ کشاورزی-صنعتی، می‌تواند در کشاورزی کشور اثرگذار باشد.