امروز: یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۰

یادی از گذشتگان در پنجشنبه آخر سال

آخر سال است و در هیاهو و شلوغی پایان سال در آخرین پنجشنبه وقتی خانه تکانی کردیم، شاید غباری از کینه ها را با شبنم زلال گذشت التیام دادیم و دل را خانه دوست قرار دادیم حالا نوبت تمام کسانی است که روزی در بین ما بودند و حالا نیستند.