امروز: دوشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۱

سرمایه گذاران ترکیه ای در راه پارس آبادمغان

یک شرکت معتبر و بزرگ ترکیه ای برای سرمایه گذاری در پارس مغان هفته آینده به این شهرستان می آید.

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار:

چینی ها یک میلیارد دلار در شبکه پایاب خداآفرین مشارکت می کنند

نماینده مردم پارس آبادو بیله سوار در مجلس شورای اسلامی گفت: چینی ها یک میلیارد دلار در قالب فاینانس در طرح شبکه عظیم پایاب خداآفرین مشارکت می کنند.

سفیر آذربایجان :

هیچ کشوری به اندازه ایران و آذربایجان دارای اشتراکات ریشه دارنیستند

سفیر جمهوری آذربایجان در تهران گفت: ایران و آذربایجان دارای اشتراکات ریشه دار تاریخی هستند و این اشتراک در دنیا بی نظیر است.