امروز: دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰

۴۲هزار هکتار از اراضی پارس آبادمغان کانالت گذاری شد

فرماندار مستعفی پارس آباد گفت: تا کنون بیش از ۴۲هزار هکتار از اراضی این شهرستان کانالت گذاری شده است.

افزایش 50درصدی سطح زیرکشت سویا در پارس آبادمغان

مدیر جهاد کشاورزی پارس آباد از افزایش حدود 50درصدی سطح زیرکشت زراعت سویا نسبت به پارسال در این شهرستان خبر داد.