امروز: یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰

فرماندار:

تبدیل بخش انگوت گرمی به شهرستان پیگیری می شود

فرماندار گرمی مغان از پیگیری اداری تبدیل بخش انگوت به شهرستان خبر داد.