امروز: یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱

برای اولین بار/

انجمن چاپ در پارس آباد مغان تشکیل شد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پارس آباد گفت: به منظورساماندهی چاپخانه ها و مراکز خدمات چاپی برای اولین بار انجمن چاپ در این شهرستان تشکیل شد.