امروز: یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰

نقش مدیریت کارآمد در توسعه منطقه- اسماعیل ابراهیمی*

وقتی سخن از پیشرفت، ترقی و آبادانی به میان می آید وجود جوانان و مردمانی را احساس می کنم که شبانه روز برای کسب نان حیات خود از شهری به شهری عازم می شوند.