امروز: یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰

دادستان تاکید کرد:

مبارزه جدی با فساد اداری و ارتشاء در پارس آباد

دادستان پارس آباد با تاکید بر مبارزه جدی با فساد اداری به ویژه ارتشاء گفت: رشوده دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایم علیه آسایش عمومی جامعه بوده و موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام اداری و جامعه و مسوولان می شود.