امروز: یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰

فساد دستگاههای دولتی از دیدگاه جامعه شناختی (بخش اول)

وقتی صحبت از فساد می شود همه متوجه ها به دستگاه دولت میگردند در حالیکه این فقط سازمانهای دولتی نیست که فساد در بعضی از قسمتهای آن به چشم می خورد، ولی از آنجا که ما عادت کرده ایم هرگز به عیوب خود توجه نکنیم وبه عناوین مختلف از زیر بار انتقاد از خود بگریزیم.