امروز: یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰

استاندار اردبیل:

الحاق بخشی از شمال استان به منطقه آزاد ارس تصویب شد

استاندار اردبیل از تصویب الحاق بخشی از شمال استان به منطقه آزاد ارس خبر داد.