امروز: یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰

آزادسازی ۳۶۰هکتار از اراضی حریم کانال ها و رودخانه ارس در پارس آباد

معاون فرماندار پارس آباد مغان از آزادسازی ۳۶۰هکتار از اراضی حریم کانال های انتقال آب، زهکش ها و بستر رودخانه ی ارس در این شهرستان خبر داد.