امروز: یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱

مدیر عامل شرکت بهره برداری مغان:

شرکت بهره برداری مغان با برنامه ریزی دقیق بحران کمبود آب را مهار کرد

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان گفت: این شرکت در سال زراعی ۹۳-۹۲ با تشکیل کمیته شورای بحران در این شرکت، برنامه ریزی دقیق نسبت به کنترل بحران کمبود آب و تامین به موقع آب مورد نیاز مشترکین اقدام کرد.