امروز: جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰
زمان انتشار : 18 فوریه 2016 2:25 | کد خبر : 16910 | چاپ این مطلب چاپ این مطلب

برنامه سخنرانی داوطلبان مجلس در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار+جدول

ستاد انتخابات شهرستان پارس آباد برنامه سخنرانی کاندیداهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار را اعلام کرد.

به گزارش مغانه، ستاد انتخابات شهرستان پارس آبادمغان با تعیین مساجد و با انجام قرعه کشی برنامه سخنرانی کاندیداها  در مساجد پارس آبادرا به شرح زیر اعلام کرد.

جدول زمان بندی سخنرانی تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

ردیف

ایام هفته

تاریخ

زمان

مسجد امام خمینی

(محله ۳۵ هکتاری)

مسجد

امام زین العابدین

(خیابان شهید صفایی)

مسجد

پنج تن آل عبا

(محله عباس نژاد)

۱

پنجشنبه

۲۹/۱۱/۹۴

۱۵:۳۰-۱۵

محمد نوتاش دمیرچی

شوکت رنجبر پیرایواتلو

۲

پنجشنبه

۲۹/۱۱/۹۴

۱۶:۱۵-۱۵:۴۵

حسن نگهدار

امید علی رعنایی بیله سوار

۳

پنجشنبه

۲۹/۱۱/۹۴

۱۷-۱۶:۳۰

پرویز مهرداد گیگلو

صابر رضایی مقدم

۴

پنجشنبه

۲۹/۱۱/۹۴

۱۷:۴۵-۱۷:۱۵

اسماعیل ابراهیمی

ساسان گلشن

صفر رحمتی کورعباسلو

۵

جمعه

۳۰/۱۱/۹۴

۱۵:۳۰-۱۵

داود احمدیان

اصلان کرامتی قوجه بگلو

عباس جهانگیرزاده

۶

جمعه

۳۰/۱۱/۹۴

۱۶:۱۵-۱۵:۴۵

مرتضی علی اسکندرپور

علی کامران قاسمزاده اجیرلو

اکبر سالک

۷

جمعه

۳۰/۱۱/۹۴

۱۷-۱۶:۳۰

ایرج بیگدلو

شجاعت قاسم زاده قوجه بگلو

حسین شیخ زاده

۸

جمعه

۳۰/۱۱/۹۴

۱۷:۴۵-۱۷:۱۵

شکور پور حسین شقلان

یاور فتحی بالابگلو

مالک جاوید خنجر

۹

شنبه

۰۱/۱۲/۹۴

۱۵:۳۰-۱۵

مالک جاوید خنجر

غلامعلی علائی

شکور پور حسین شقلان

۱۰

شنبه

۰۱/۱۲/۹۴

۱۶:۱۵-۱۵:۴۵

عباس جهانگیرزاده

حسین شیخ زاده

پرویز مهرداد گیگلو

۱۱

شنبه

۰۱/۱۲/۹۴

۱۷-۱۶:۳۰

صفر رحمتی کورعباسلو

اکبر سالک

حسن نگهدار

۱۲

شنبه

۰۱/۱۲/۹۴

۱۷:۴۵-۱۷:۱۵

صابر رضایی مقدم

داود احمدیان

محمد نوتاش دمیرچی

۱۳

یکشنبه

۰۲/۱۲/۹۴

۱۵:۳۰-۱۵

امید علی رعنایی بیله سوار

اسماعیل ابراهیمی

ساسان گلشن

۱۴

یکشنبه

۰۲/۱۲/۹۴

۱۶:۱۵-۱۵:۴۵

شوکت رنجبر پیرایواتلو

هادی درویشی

اصلان کرامتی قوجه بگلو

۱۵

یکشنبه

۰۲/۱۲/۹۴

۱۷-۱۶:۳۰

اکبر سالک

صابر رضایی مقدم

ایرج بیگدلو

۱۶

یکشنبه

۰۲/۱۲/۹۴

۱۷:۴۵-۱۷:۱۵

حسین شیخ زاده

صفر رحمتی کورعباسلو

داود احمدیان

۱۷

دوشنبه

۰۳/۱۲/۹۴

۱۵:۳۰-۱۵

غلامعلی علائی

عباس جهانگیرزاده

مرتضی علی اسکندرپور

۱۸

دوشنبه

۰۳/۱۲/۹۴

۱۶:۱۵-۱۵:۴۵

یاور فتحی بالابگلو

مالک جاوید خنجر

علی کامران قاسمزاده اجیرلو

۱۹

دوشنبه

۰۳/۱۲/۹۴

۱۷-۱۶:۳۰

شجاعت قاسم زاده قوجه بگلو

شکور پور حسین شقلان

هادی درویشی

۲۰

دوشنبه

۰۳/۱۲/۹۴

۱۷:۴۵-۱۷:۱۵

علی کامران قاسمزاده اجیرلو

ایرج بیگدلو

اسماعیل ابراهیمی

۲۱

سه شنبه

۰۴/۱۲/۹۴

۱۵:۳۰-۱۵

ساسان گلشن

مرتضی علی اسکندرپور

غلامعلی علائی

۲۲

سه شنبه

۰۴/۱۲/۹۴

۱۶:۱۵-۱۵:۴۵

اصلان کرامتی قوجه بگلو

شوکت رنجبر پیرایواتلو

یاور فتحی بالابگلو

۲۳

سه شنبه

۰۴/۱۲/۹۴

۱۷-۱۶:۳۰

پرویز مهرداد گیگلو

امید علی رعنایی بیله سوار

شجاعت قاسم زاده قوجه بگلو

۲۴

سه شنبه

۰۴/۱۲/۹۴

۱۷:۴۵-۱۷:۱۵

حسن نگهدار

۲۵

چهارشنبه

۰۵/۱۲/۹۴

۱۵:۳۰-۱۵

محمد نوتاش دمیرچی

۲۶

چهارشنبه

۰۵/۱۲/۹۴

۱۶:۱۵-۱۵:۴۵

هادی درویشی

– 

 –

 

اخبار مرتبط

نظرات