امروز: جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹

دانشگاه غیرانتفاعی مغان دانشجو می پذیرد

رئیس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی مغان گفت: این دانشگاه، از طریق انتخاب رشته و آزمون سراسری در 10 رشته مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجو می پذیرد.