امروز: جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹

۳۴ هزار هکتار از اراضی پارس آباد مغان زیر کشت گندم و جو رفت

مدیر جهاد کشاورزی پارس آباد مغان گفت: در سال زراعی جاری ۳۴هزار و ۸۰۵ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گندم و جو رفت.

افزایش 50درصدی سطح زیرکشت سویا در پارس آبادمغان

مدیر جهاد کشاورزی پارس آباد از افزایش حدود 50درصدی سطح زیرکشت زراعت سویا نسبت به پارسال در این شهرستان خبر داد.