امروز: شنبه, ۱۶ اسفند , ۱۳۹۹

نیازمندان در انتظار مهربانی

هیچ وقت فراموش نمی کنم صحنه ای را که یک سال قبل در عبور از یکی از خیابان های شهرمان دیدم، کش و قوسی که بین یک مادر و فرزند، مقابل ویترین یک مغازه پیش آمده بود .