امروز: یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹

نفر هفتم- سهراب آدیگوزلی*

آن روز مشهدی سلیمان کیشی به رختخواب افتاده بود.کسالت داشت.غم بزرگی در سینه اش موج می زد.گاهی به اجاق آلاچیق زل زده وباز نگاهش را به درنمدی می دوخت.