امروز: یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹

شهرداری پارس آباد ملزم به نصب تابلو راهنما در خیابان ها و میادین شهری شد

با مصوبه شورای فرهنگ عمومی، شهرداری پارس آباد ملزم شد تا ده روز آینده نسبت به تشکیل کمیته نامگذاری اقدام و ظرف یکماه پس از تشکیل این کمیته برای نصب تابلوهای راهنمای شهری درمیادین، خیابان ها،کوچه ها،اماکن عمومی و مذهبی فاقد تابلو اقدام نماید.