امروز: جمعه, ۳۰ مهر , ۱۴۰۰

چگونه طلای سیاه از دست بیگانگان رها شد؟

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در ‎ ۲۹اسفند ماه ‎۱۳۲۹، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم ایران برای نجات سرمایه های ملی از دست بیگانگان به شمار می رود.