امروز: جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲

كشت دوم

  سهراب آديگوزلي/قاضي پرونده رسميت جلسه را اعلام كرد.سپس به تفهيم اتهام پرداخت.بلافاصله شخص شاهد را به جايگاه فرا خواند.با صداي خشگي گفت: آقا شما از طرف متهم بعنوان مطلع معرفي شده ايد.لطفا خودتان را معرفي كرده وسوگند بخوريد كه جز حرف راست سخني برزبان نخواهيد آورد.بعد بگوييد كه آقايان شاكيان ومتهم پرونده چه نسبتي […]