امروز: شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹

مدیر سازمان تعاون روستایی اردبیل :

بیش از 90درصد کلزای استان در دشت مغان تولید می شود

مدیر سازمان تعاون روستایی استان اردبیل گفت: بالغ بر 90درصد محصول دانه روغنی کلزای استان اردبیل در مناطق دشت مغان و عمدتاً در پارس آباد استحصال می شود.