امروز: چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹

مرکز آموزش کشاورزی مغان نقش بسزایی در توسعه بخش کشاورزی منطقه دارد

فرماندار مستعفی پارس آبادمغان گفت: مرکز آموزش کشاورزی مغان نقش موثری در توسعه بخش کشاورزی و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص دارد.