امروز: دوشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۲

حریم قلعه اولتان تعیین می شود

معاون میراث فرهنگی اردبیل گفت: قلعه اولتان شهرستان پارس‌آباد متعلق به اواخر دوره ساسانی و قرون اولیه اسلامی واقع در حاشیه رودخانه مرزی ارس تعیین حریم می‌شود.

فرماندار پارس آباد:

ساحل بندی رود ارس، از تخریب قلعه اولتان جلوگیری می کند

فرماندار پارس آباد گفت: ساحل بندی و ساماندهی رودخانه ارس، از تخریب قلعه اولتان جلوگیری می کند.