امروز: دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹

طرح/

جاده پارس آباد -اردبیل به قتلگاه تبدیل شده است

جاده ارتباطی پارس آباد -اردبیل به قتلگاه تبدیل شده است.