امروز: جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹

با مشارکت انجمن حمایت زندانیان

فروشگاه عرضه محصولات کشت و صنعت مغان در پارس آباد راه اندازی شد

با مشارکت انجمن حمایت زندانیان پارس آّباد، فروشگاه دائمی عرضه مستقیم محصولات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در در این شهرستان افتتاح و راه اندازی شد.