امروز: دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹

پهلوان پارس آبادی بر سکوی قهرمانی جام تختی ایستاد

افشین بیابانگرد ، فرنگی کار با تجربه پارس آبادی، قهرمان مسابقات کشتی جام جهان پهلوان تختی شد.