امروز: سه شنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۹

فرماندار پارس آبادمغان تغییر می کند/صمدی جایگزین احمدی

شنید ها حکایت از تغییر قریب الوقوع “مهدی احمدی” فرماندار فعلی پارس آباد مغان دارد.

بازدید سرمایه گذاران ترکیه از بازارچه مرزی و گمرک بیله سوار

سرمایه گذاران ترکیه ای که برای بررسی زمینه های سرمایه گذاری در پارس آباد و بیله سوار به همراه یو سف خوش طینت عضو اتاق بازرگارنی ایران، به مغان سفر کرده اند از بازارچه مرزی و گمرک بیله سوار دیدن کردند.