امروز: جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹

رئیس اداره کتابخانه های عمومی:

مطالعه مفید در بین دانش آموزان پارس آباد ترویج می شود

رئیس اداره کتابخانه های عمومی پارس آباد مغان گفت: با اجرای هرچه بهتر طرح مطالعه یاوران و افزایش همکاری ها بین آموزش و پرورش و کتابخانه های عمومی پارس آباد، مطالعه مفید در بین دانش آموزان این شهرستان ترویج می شود.