امروز: دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹

سرمایه گذاران ترکیه ای در راه پارس آبادمغان

یک شرکت معتبر و بزرگ ترکیه ای برای سرمایه گذاری در پارس مغان هفته آینده به این شهرستان می آید.