امروز: دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹

فاصله کوتاه شایعه تا واقعیت

قتل تاسف بار یک پزشک اردبیلی متاسفانه بار دیگر در اردبیل حاشیه ساز شد وبه جای پرداختن به متن بار دیگر شایعه ها و حواشی مهم از اصل ماجرا شده و همه چیز را تحت شعاغ قرار داد.